Klik HIER voor de HOMEPAGE.

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Brandtennis > Lesreglement

Dit reglement is van toepassing op zowel de junioren- als de seniorenlessen.

 1. Aanmeldingen voor les is alleen geldig als een volledig digitaal ingevuld inschrijf-formulier is ontvangen en men de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Ook na mondelinge afspraken is het noodzakelijk u digitaal in te schrijven om definitief ingedeeld te kunnen worden.
 2. Door deze inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
 3. Als cursist moet u lid zijn van de vereniging waarvoor u zich inschrijft om deel te mogen nemen aan de lessen.
 4. Inschrijvingen voor cursussen geven geen garantie op plaatsing.
 5. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
 6. Gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld zal in alle andere gevallen alleen mogelijk zijn als er een passende vervanger voor de gereserveerde cursusplaats kan worden gevonden. In overleg met de trainer kunt u zelf ook een vervanger van hetzelfde niveau sturen.
 7. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg met de trainer wordt dit echter wel geprobeerd, mits 24 uur tevoren afgezegd.
 8. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
 9. Het volledige cursusgeld wordt in de eerste maand na de start van de lessen gefactureerd.
 10. Het lesgeld dient te worden overgemaakt binnen twee weken na factuurdatum.
 11. Bij verzoeken voor een bepaalde lesdag, lesgroep en lestijd proberen we dit natuurlijk te realiseren. Een garantie kan echter niet worden gegeven.
 12. Kosten voor training worden aangegeven voor groepen van bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 personen. Bij incomplete groepen zullen de kosten worden aangepast.
 13. Indien een lesgroep voor aanvang van de lesperiode niet compleet is, zal er overleg worden gepleegd over de doorgang van de lessen. Oplossing is meestal 45 minuten, of 30 minuten lestijd respectievelijk voor een groep van 3 of 2 personen, of een bijbetaling door de overige cursisten.)
 14. Alle lesdata per seizoen staan vermeld op de inschrijfwebsite en zijn bij inschrijving inzichtelijk.
 15. Lestijden worden zo spoedig mogelijk en geruime tijd voor de eerste les op de site van de vereniging bekend gemaakt. Ook krijgt u geruime tijd van te voren een e-mail hierover.
 16. Bij slecht weer worden de lessen om en om ingehaald: de 1e wordt ingehaald, de 2e niet, de 3e weer wel enz. met een maximum van 2 inhaallessen. De jeugdlessen worden daar waar mogelijk vervangen door theorieles of tennisgerelateerde sportactiviteit.
 17. Een lesuur duurt totaal 60 minuten, waarvan 10 minuten warming-up, inspelen en wisselen van groep, onbegeleid.
 18. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De vereniging en de trainer zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen ontstaan.

Copyright © 2011 Brandtennis. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact